Terapia żywieniowa

W wieku średnim zmienia się zapotrzebowanie organizmu na skład­niki odżywcze. Procesy przemiany metabolicznej zostały spowolnione, mniejsze są też wymagania kaloryczne. Nie zmienia się jednak zapotrze­bowanie na większość witamin i związków mineralnych i wynosi tyle samo co we wczesnym okresie wieku dojrzałego (z wyjątkiem nieznacz­nego obniżenia się zapotrzebowania na białko i żelazo). Może natomiast wzrosnąć zapotrzebowanie na wapń, szczególnie w przypadku zagroże­nia osteoporozą. Tak więc, przy stałym zapo­trzebowaniu na składniki odżywcze i zmniejszonym na kalorie, wiek średni to okres spożywania produktów o dużej koncentracji składników odżywczych.

Zdrowe odżywianie się jest zalecane z wielu różnych powodów. Niskokaloryczna dieta może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca, które u kobiet w okresie menopauzy jest takie samo jak u mężczyzn. Ryzyko to dodatkowo zwiększa ciężar ciała przekraczający 130 procent wagi zalecanej.

Duże ilości cholesterolu (ponad 200 miligramów na decylitr) mogą przyczynić się do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji do zawału mięśnia sercowego. Dlatego też bardzo ważne jest spożywanie produ­któw o małej zawartości cholesterolu (duże ilości tej substancji znajdują się w produktach zwierzęcych), jak również ograniczenie w diecie olejów nasyconych podwyższających jego poziom we krwi. Jedzenie pożywienia zawierającego dużo tłuszczów nasyconych powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu w organizmie nawet bardziej, niż spożywanie pro­duktów z dużą jego zawartością, na przykład jajek, podrobów i innych produktów zwierzęcych.

Pamiętając, że każdy rodzaj tłuszczu powoduje przyrost ciężaru ciała, oraz że cholesterol zwiększa ryzyko chorób serca, wskazane jest zmniej­szenie spożycia zarówno jednego, jak i drugiego.

Wyniki badań krwi podają poziom „dobrego” cholesterolu HDL (lipoprotein o dużej gęstości), który wypiera „zły” cholesterol LDL (lipoproteiny o małej gęstości). Ogólnie mówiąc, poziom HDL powinien stanowić około jednej trzeciej całej jego zawartości. Innymi słowy, jeżeli całkowita ilość tego związku wynosi 160 miligramów, powinno być około 50 mili­gramów cholesterolu HDL i około 110 LDL. Jedzenie pożywienia bogate­go w błonnik rozpuszczalny, takiego jak świeże owoce i warzywa, otręby owsiane i warzywa strączkowe, powoduje obniżenie poziomu LDL, nato­miast czynniki genetyczne, brak ruchu fizycznego, palenie papierosów i otyłość obniżają z kolei poziom cholesterolu HDL.

Zaledwie połowa tłuszczu zawartego w mięsie wołowym i innych zwie­rząt kopytnych to tłuszcze nasycone. Podobnie jest z mięsem drobio­wym, które zawiera ich tylko nieco mniej. W produktach mlecznych dwie trzecie tłuszczu stanowią tłuszcze nasycone. Oczywiście wszystkie pro­dukty zwierzęce zawierają cholesterol. Oleje rybne, dla odmiany, są w większości Huszczami wielonienasyconymi. Podczas gdy większość tłuszczów nasyconych hamuje usuwanie cholesterolu z krwi, tłuszcze wielonienasycone i jednonienasycone obniżają jego poziom. Dieta ogra­niczająca spożycie tłuszczów nasyconych może też zmniejszyć szkody spowodowane przez wolne rodniki, substancje osłabiające system immunologiczny.

Spożywanie nadmiaru tłuszczów wielonienasyconych, utrzymują­cych niski poziom cholesterolu, też nie jest rozsądne. Wyniki badań wskazują, że mogą one wchodzić w reakcję z tlenem, również stymulując powstawanie wolnych rodników. Tak więc niskotłuszczowa dieta o ni­skiej zawartości cholesterolu (organizm jest w stanie samodzielnie wy­tworzyć niezbędną jego ilość), zawierająca więcej nasyconego niż nienasyconego oleju sprawi, że organizm szczęśliwie przebrnie przez lata wieku dojrzałego.

Większość żywieniowców zaleca stosowanie diety, w której 30 procent (lub mniej) wszystkich kalorii pochodzi z tłuszczu, po jednej trzeciej z każdej z poszczególnych grup – wielonienasyconeej, jednonienasyconej i nasyconej.

Olej z wiesiołka lub ogórecznika bardzo skutecznie obniża poziom cholesterolu oraz ciśnienie krwi, dwa podstawowe czynniki ryzyka cho­rób serca. Zawarty w nim kwas gammalinolenowy pomaga syntetyzować „dobre” prostaglandyny, tak korzystnie wpływające na stan zdrowia. Olejek z wiesiołka sprzedawany jest w postaci kapsułek w sklepach ze zdrową żywnością, zielarskich i aptekach. Do możliwych skutków ubo­cznych jego stosowania należą bóle głowy i ospałość. Przy wystąpieniu takich objawów należy przerwać przyjmowanie tego specyfiku.

Dobre odżywianie jest bezpiecznym i skutecznym sposobem radzenia sobie z wieloma dolegliwościami okresu przekwitania. Niektóre związane z nim zaburzenia są wynikiem wahań estrogenu w okresie przed meno­pauzą oraz zahamowania syntezy tego hormonu po menopauzie. Spoży­wając produkty zawierające składniki odżywcze, które wzmagają skute­czność estrogenu, można maksymalnie wykorzystać jego zasoby w orga­nizmie i złagodzić dolegliwości hormonalne. Do syntezy estrogenu nie­zbędna jest odpowiednia ilość niektórych składników, przede wszystkim witamin B6, E, C, kwasu foliowego i paraaminobenzoesowego (składnika kwasu foliowego). Panuje przekonanie, że bardzo korzystnie wpływa na syntezę estrogenu pyłek pszczeli, zawierający wszystkie dwadzieścia dwa aminokwasy występujące w organizmie człowieka. Podobne działanie ma też jedzenie nie oczyszczonego ziarna.

Wskazane jest ponadto spożywanie produktów posiadających właści­wości zbliżone do estrogenu.

Witamina E łagodzi wiele dolegliwości menopauzy, takich jak zmęcze­nie, kurcze nóg, uderzenia fal gorąca i suchość pochwy, ma też właści­wości przeciwzakrzepowe, może więc ułatwiać obieg krwi w organizmie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.