Psychoterapia

Kobiety cierpiące na poważne dolegliwości menstruacyjne często do­chodzą do wniosku, że najtrudniej pokonać objawy emocjonalne – roz­drażnienie, złość i depresję. Mimo że mogą być one w pewnym stopniu łagodzone za pomocą różnych prezentowanych w serwisie terapii, często istnieje granica, do której można uzyskać poprawę. Dlatego tak ważne jest opanowanie dolegliwości psychicznych, tym bardziej że objawy mogą się nasilać, gdy stan pobudzenia emocjonalnego staje się przyczyną konfliktów w biurze lub w domu. Wywołuje to „wtórny” niepokój i strach przed tym, że menstruacja może spotęgować lub wywołać kolejne życio­we problemy.

Dlatego też psychoterapia bywa bardzo pomocna dla kobiet cierpią­cych na zespół napięcia przedmiesiączkowego; uczy je, jak radzić sobie ze stresem emocjonalnym, a czasem zaakceptować cierpienie. Miesią­czka jest bowiem złożonym procesem biochemicznym, który w gwałtow­ny sposób narusza równowagę hormonalną, wywiera zatem silny wpływ na nastrój psychiczny kobiety. Na wystąpienie objawów mogą też wpływać czynniki życiowe, do których należą: dieta, ruch fizyczny, poczucie bezpieczeństwa materialnego i stres.

Kobiety pozostające w stanie lęku lub depresji z pewnością dostrzegą nasilenie się problemów menstruacyjnych. Tego rodzaju stany emocjo­nalne odczuwane są też w innych okresach życia. Jeżeli więc doświad­czasz depresji lub nie uzasadnionej agresji nie tylko podczas menstru­acji, wskazana jest konsultacja u psychoterapeuty.

Usunięcie źródeł stresu przyczyniającego się do powstania proble­mów menstruacyjnych wydaje się oczywistym i bezpośrednim rozwiąza­niem, ale nie zawsze jest to możliwe czy nawet zalecane. Podjęcie decyzji o rozwodzie lub przeprowadzce wiąże się z ogromnymi zmianami, wyma­gającymi poważnej analizy. Wówczas bardzo przydatna może okazać się psychoterapia. Może pomóc w ustaleniu źródeł stresu, których wpływ na nasze zdrowie i życie często niesłusznie lekceważymy.

Psychoterapia może pomóc stawić czoło sytuacjom stresowym, któ­rych przyczyną bywają nawet zmiany na lepsze. Jeżeli frustracje związa­ne są z niewielkimi kłopotami, bardzo korzystne może się okazać włącze­nie do codziennych zajęć prostych ćwiczeń relaksacyjnych. Opanowanie tej umiejętności złagodzi również objawy menstruacyjne. Wyniki badań wskazują, że metody te, regular­nie stosowane, podwyższają próg odporności na stres.

Psychoterapeuta będzie chciał prawdopodobnie dowiedzieć się jak najwięcej o twoich odczuciach i dolegliwościach, a następnie zapropo­nuje rodzaj terapii i czas jej trwania. Krótkoterminowe leczenie może obejmować cotygodniowe wizyty przez trzy – sześć miesięcy, podczas gdy długoterminowe programy terapeutyczne składają się z jednej do trzech wizyt tygodniowo i trwają nawet kilka lat.

Zachęcamy do tego, by zapytać psychoterapeutę o jego profil zawodo­wy i kwalifikacje, a także rodzaj praktykowanej terapii. Niektórzy psychoterapeuci ściśle przestrzegają jednego sposobu leczenia, podczas gdy inni są bardziej wszechstronni.

Psychoterapia może być łączona z każdym rodzajem terapii alter­natywnej i z metodami leczenia, w których umysł oddziałuje na ciało, na przykład z medytacją, metodą biologicznego sprzężenia zwrotnego, oddychaniem relaksacyjnym, hatha-jogą i hipnozą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.