Archive for Czerwiec, 2012

Wiadomości ogólne

Szkielet człowieka składa się z 206 kości. Bez nich nie bylibyśmy w stanie się poruszać, nie moglibyśmy ochronić organów wewnętrznych przed uszkodzeniem. Jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, że siła i wytrzymałość kości, podobnie jak jest to w przypadku mięśni, zależy od aktywności fizycznej. Wpływ ćwiczeń na układ kostny najlepiej można zaobserwować wówczas, gdy wykonujemy ciągle ten sam rodzaj ruchu fizycznego. Gdy gramy na przykład w tenisa, stale używamy ramienia do machania rakietą – kość przedramienia powiększa swoje rozmiary i spoi­stość. I odwrotnie – gdy przez jakiś czas jesteśmy nieaktywni, zmniejsza się ilość masy kostnej – doskonałym tego przykładem są astronauci przebywający dość długo w kosmosie w stanie nieważkości.

Tak więc, zachowanie zdrowych i silnych kości dzięki regularnym ćwiczeniom jest zasadniczą sprawą dla zachowania dobrego stanu zdro­wia. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Ale utrzymanie masy kostnej jest szczególnie ważne dla kobiet, ponieważ tracą one znaczne jej ilości, poczynając od trzydziestego roku życia. Kobiety są szczególnie podatne na osteoporozę, chorobę silnie osłabiającą kości i zwiększającą ich łamliwość. Osteoporoza może rozpocząć się wcześnie, już około dwudziestego roku życia, ale często pozostaje utajona aż do późnego wieku. Inną chorobą przeważającą wśród kobiet jest osteoartretyzm (zapalenie kości i stawów). Choroba ta atakuje dość wcześnie, podobnie jak osteoporoza, i uzewnętrznia się dopiero w podeszłym wieku. Głównie atakuje stawy – powoduje ścieranie chrząstki i wywołuje ból oraz sztyw­ność. Postaramy się scharakteryzować dokładniej obie te choroby, przedtem jednak zapoznamy się z naturalnymi procesami funkcjonowa­nia kości, których dobry stan ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania dobrej kondycji całego organizmu.

Mimo że powierzchnia zewnętrzna kości jest twarda, w środku mają strukturę porowatą. W szkielecie człowieka można wyróżnić następujące rodzaje kości: długie, krótkie, płaskie i różnokształtne. Tkanka kostna składa się z atomów wapnia i fosforu tworzących wraz z włóknem biał­kowym, tzw. kolagenem, strukturę „plastrów miodu”. Wapń daje ko­ściom siłę i twardość, kolagen – giętkość. Kości zawierają też fluor, sód, potas, magnez, cytrynian oraz inne pierwiastki śladowe umożliwiające tworzenie bloków wapnia z fosforem.

Naczynia krwionośne i nerwy odżywiają i unerwiają tkankę kostną w taki sam sposób jak inne tkanki. Większość wapnia, tj. 99 procent, znajduje się w kościach, pozostały jeden procent przenoszony jest przez krew, docierając do różnych miejsc, gdzie jest niezbędny, by mogły zostać spełnione podstawowe funkcje organizmu, takie jak skurcze mięśnia sercowego, krzepnięcie krwi i praca mózgu. Dzięki przenoszeniu wapnia przez układ krwionośny możliwa jest stała wymiana tego pier­wiastka pomiędzy kośćmi i resztą organizmu. Jeżeli we krwi znajduje się wystarczająca ilość cząsteczek wapnia, kość może je pobierać dla swoich potrzeb. Jeżeli jednak zawartość wapnia we krwi jest zbyt mała, aby zaspokoić inne funkcje życiowe, krew pobiera cząsteczki wapnia z kości i przenosi je do innych miejsc organizmu. Stałe wahania ilości wapnia powodują ciągłe zmiany masy kostnej – każdego roku w organizmie następuje wymiana około 10-15 procent masy kostnej, natomiast średni czas życia tkanki kostnej u osób dorosłych wynosi około dziesięciu lat.

Do wytworzenia masy kostnej ciało potrzebuje wielu składników odżywczych w odpowiedniej ilości, a mianowicie: wapnia, magnezu, fo­sforu, witamin A, C, D i E oraz pierwiastków śladowych. Witamina D jest najważniejsza – bez niej niemożliwa jest absorpcja wapnia w organizmie. Przez pierwsze trzydzieści lat organizm kobiety gromadzi masę kostną na resztę swojego życia. W tym procesie ważną rolę odgrywa estrogen, zwiększający absorpcję wapnia i ograniczający jego ubytek w kościach. Po menopauzie, gdy obniża się poziom estrogenu, proces utraty masy kostnej zostaje przyspieszony. Dopiero po pięciu, siedmiu latach stabili­zuje się, jednakże trwa już do końca życia. Utrata masy kostnej po menopauzie jest również spowodowana zwiększeniem wpływu na orga­nizm hormonu przytarczycznego, stymulującego proces pobierania wa­pnia z kości.

Psychoterapia

Choroba nowotworowa wpływa w istotny sposób na życie osoby cho­rej, określa jej stosunki z innymi ludźmi. Może wywoływać zarówno krótko-, jak i długotrwały stres związany z rygorem narzuconym przez terapię i obawy o pracę i rodzinę. Choroba może wywołać lawinę najróż­niejszych problemów, od kwestii natury egzystencjalnej do tych związa­nych z codziennym trudem leczenia. Chory wiele czasu poświęca na rozmyślanie i introspekcję, a wówczas bardzo pomocna może okazać się psychoterapia.

Psychoterapia indywidualna pomaga często w zidentyfikowaniu źródeł stresu i nauczeniu się radzenia sobie z nim.

Jeżeli udasz się do psychoterapeuty, rozpatrzy on z pewnością twój problem omawiając wszelkie związane z nim odczucia i troski, a nastę­pnie określi, czy celowe jest podjęcie terapii i ile czasu będzie ona trwała. Krótkotrwała terapia może obejmować cotygodniowe wizyty przez trzy – sześć miesięcy, natomiast długotrwała: jedno-, trzytygodniowe sesje trwające nawet kilka lat.

Dzięki możliwości uczestniczenia w zajęciach grupowych pacjenci z chorobą nowotworową mogą skutecznie usunąć długoterminowe źró­dła stresu, poprawić samopoczucie i nabrać pewności siebie. Zajęcia w grupie dają możliwość poznania metod radzenia sobie ze stresem emocjonalnym i złagodzenia objawów i/lub ich percepcji. Dla osób, które z powodu choroby czują się wyobcowane ze społeczeństwa, grupa tera­peutyczna stanowi forum, na którym mogą podzielić się kłopotami i bez obaw wyrazić swoje doznania. Często zdarza się, że członkowie rodziny i przyjaciele nie radzą sobie z własnymi uczuciami, związanymi z choro­bą bliskiej osoby, a nawet nie mówią prawdy. Życie chorego może stać się o wiele trudniejsze, gdy czuje się wszędzie obcy. Grupa wsparcia oferuje choremu świat, w którym zostanie wysłuchany.

Wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda wska­zują, że kobiety z przerzutowym nowotworem piersi uczestniczące w grupie wzajemnego wsparcia żyją dwa razy dłużej niż te, które nie poddały się takiej terapii. Izolacja towarzyska i poczucie wyobcowania mogą spowodować chroniczny stres, który tylko pogarsza stan zdrowia. Stymuluje bowiem wytwarzanie hormonów adrenaliny, które tłumią w pewnym stopniu funkcjonowanie układu immunologicznego, zwielo­krotniając podatność na choroby i przyspieszając ich rozwój.

Wsparcie innych osób dodaje pewności siebie; chory bardziej dba o swoje zdrowie, a tym samym zwiększa szanse na wyzdrowienie. Warto zatem uczestniczyć w terapii grupowej.

Jeżeli postanowiłaś udać się do psychoterapeuty, poproś go, aby poinformował cię o swoich kwalifikacjach i przebiegu praktyki zawodo­wej; zapytaj, jaki stosuje rodzaj psychoterapii.

Psychoterapia może towarzyszyć właściwie każdemu rodzajowi tera­pii alternatywnych, najlepsze jednak efekty osiąga się łącząc ją z terapia­mi, w których umysł oddziałuje na ciało, takimi jak biologiczne sprzęże­nie zwrotne oraz oddychanie relaksacyjne, hatha-joga, hipnoza i medy­tacja. Oprócz efektów relaksacyjnych wymienione terapie pomagają le­piej wniknąć we własną psychikę.

Diety przeciwnowotworowe

Jeżeli jesteś osobą cierpiącą na chorobę nowotworową, może zech­cesz wypróbować kilka receptur dietetycznych. Z każdą z nich wiążą się przypadki „cudownych uzdrowień” i prawie wszystkie – może z wyjąt­kiem diety makrobiotycznej – doskonale odżywiają organizm, popra­wiając stan zdrowia, a w konsekwencji dają dobre samopoczucie, co szczególnie odczuwają osoby, które wcześniej niezdrowo się odżywiały. Należy jednak pamiętać, aby przed dokonaniem wszelkich zmian żywie­niowych lub podjęciem jakiegokolwiek leczenia skonsultować się z leka­rzem, oraz że program leczenia dietetycznego nie powinien zastępować rutynowej opieki medycznej. Poniżej przedstawiono niektóre spośród najbardziej znanych diet.

Terapia Gersona. Dieta ta oparta jest na przekonaniu, że nowotwór powstaje w wyniku oddziaływania toksyn znajdujących się w otoczeniu, które przeciążają układ immunologiczny i wątrobę. Dieta składa się głównie z soku sporządzanego ze świeżych, naturalnie hodowanych owo­ców i warzyw nie zawierających soli i tłuszczu oraz wątróbki cielęcej, która usuwa toksyny z organizmu i przywraca sprawność funkcjonowa­nia wątroby. Dieta taka prawdopodobnie leczy też chorobę nowotworo­wą, a także zmniejsza ryzyko jej wystąpienia.

Terapia Livingstona-Wheelera. Terapia ta wiąże powstawanie choroby nowotworowej z uaktywnieniem bakterii znajdujących się w organizmie i jednoczesnym osłabieniem systemu immunologicznego. Dieta Livingstona-Wheelera zawiera niewielkie ilości produktów zwierzęcych, białek, tłuszczów i cholesterolu i dużo świeżych warzyw i owoców, warzyw strą­czkowych i nie oczyszczonych ziaren. Szczególny nacisk kładzie się w niej na produkty bogate w witaminę A. W opisanej terapii zaleca się wstrzykiwanie witamin A, C, E, B6 i B12 oraz szczepionek.

Dieta makrobiotyczna. Dla poprawienia stanu zdrowia zaleca się je­dzenie zbilansowanego pożywienia, zawierającego energię yang (gorącą) i yin (zimną). Produkty wchodzące w skład diety muszą pochodzić z czę­ści kraju lub świata, w której dana osoba mieszka, i muszą być sezono­we. Na przykład mieszkaniec Nowego Jorku nie powinien jeść pomarań­czy z Florydy ani letnich owoców zimą. Zabrania się w niej spożywania mleka i większości produktów pochodzenia zwierzęcego. Ograniczenia związane z tą dietą mogą spowodować niedobór witamin. Mimo to wiele osób twierdzi, że dzięki diecie makrobiotycznej wyleczyło się z choroby nowotworowej.

Terapia dziesięciu procent tłuszczu. Terapia ta opiera się na prze­słance, że spożywany tłuszcz przyczynia się bezpośrednio lub pośrednio do powstania wielu chorób, do których zalicza się też chorobę nowotwo­rową, a także schorzenia serca. Z tego powodu zaleca się spożywanie minimalnych jego ilości.

Niektóre substancje i produkty żywnościowe

Niżej wymienione substancje, jak można sądzić, mają swój udział w terapii przeciwnowotworowej.

 • Jabłka: Pektyna w jabłkach wiąże substancje rakotwórcze w okrężnicy i wydala je z organizmu. Zjedzenie tylko jednego jabłka dziennie dowolnego gatunku może znacznie zredukować ilość substancji rako­twórczych.
 • Czosnek: Aby uaktywnić zawartą w czosnku aliacynę, która, jak się uważa, spowalnia wzrost guzów, ząbki czosnku należy zmiażdżyć lub posiekać. Codzienne jedzenie 6-10 ząbków czosnku jest odpowiednią dawką uderzeniową, wystarczającą, by wykorzystać jego zapobiegaw­cze właściwości.
 • Cebula: W cebuli znajdują się skoncentrowane związki chemiczne zawierające siarkę, które zapobiegają zmianom komórek, prowadzą­cym do wzrostu guza nowotworowego. Zaleca się jedzenie pół szklanki cebuli dziennie (surowej lub smażonej).
 • Błonnik: Błonnik przyspiesza przemieszczanie się substancji rakotwórczych w jelitach, chroniąc organizm przed długotrwałym ich oddziaływaniem. Rozpuszczalny błonnik znajduje się w owocach i wa­rzywach, natomiast nierozpuszczalny w nie oczyszczonych ziarnach. Eksperci zalecają łączenie obu rodzajów błonnika – szczególnie skute­cznego środka w profilaktyce raka okrężnicy, jak również innych no­wotworów.
 • Olej lniany: Zapobiega uszkodzeniom komórek przez wolne rodniki i pobudza pracę antyutleniaczy.

Selen, cynk, witaminy B-complex i miedź – terapia żywieniowa

 • Selen

Pierwiastek śladowy – selen – jest kolejnym cennym składnikiem w leczeniu przewlekłych chorób. Chroni błony komórkowe wspomaga­jąc organizm w usuwaniu toksycznych odpadów, do których należą między innymi wolne rodniki. Selen zawiera też enzym dezaktywujący wolne rodniki i neutralizujący ich szkodliwość. Wraz z witaminą E stymuluje wytwarzanie niektórych rodzajów komórek układu immunolo­gicznego.

 • Cynk

Cynk, współdziałając z jednym z enzymów, wzmacnia komórki i chroni je przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Pobudza też aktyw­ność białych komórek krwi, zwalczających infekcje.

 • Witaminy B-complex

Mimo że wszystkie witaminy z grupy B-complex są bardzo ważne dla właściwego funkcjonowania układu immunologicznego, witaminy B6 i B12 pełnią szczególną funkcję w jego wzmocnieniu i rozwoju. Są one niezbędne do wytwarzania „dobrych” prostaglandyn, które, jak się uważa, hamują wzrost guzów. Kwas foliowy odgrywa istotną rolę w ochronie komórek przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Niedobór tego związku łączony jest z rakiem szyjki macicy, dlatego zapewnienie odpowiedniej ilości pokar­mów zawierających ten składnik ma istotne znaczenie profilaktyczne.

 • Miedź

Sądzi się, że miedź, jeden z elementów śladowych, zwalcza uboczne skutki radioterapii. Niektóre badania wskazują, że może też hamować wzrost guza nowotworowego.

Witamina E, witamina K i magnez – terapia żywieniowa

 • Witamina E

Inny antyutleniacz, witamina E, w szczególny sposób chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Aby mogła być w pełni wyko­rzystana przez organizm, musi wejść w reakcję z tłuszczami, dlatego kieruje się wprost do błon komórkowych, zawierających dużo kwasów tłuszczowych. Gdy zbliżają się wolne rodniki, chroni błonę komórki przed utlenieniem poświęcając siebie, dzięki czemu komórki żyją dłużej. Zwiększa też liczbę i skuteczność niektórych rodzajów komórek układu immunologicznego. Współdziałając z selenem witamina E regeneruje komórki.

 • Witamina K

Testy laboratoryjne sugerują, że witamina K zabija komórki rakowe piersi i jajników.

 • Magnez

Magnez jest niezbędny do wytwarzania „dobrych” prostaglandyn, które, jak się sądzi, spowalniają wzrost guza.

Witamina A i witamina C – terapia żywieniowa

 • Witamina A

Zawarty w roślinach, na przykład w marchwi, pomidorach i papryce, betakaroten, nazywany też prowitaminą A, może mieć cenne właści­wości zapobiegawcze i lecznicze dla pacjentów z chorobą nowotwo­rową, ponieważ wyszukuje on i niszczy wolne rodniki, znajdujące się w komórkach i cząsteczkach. Panuje przekonanie, że witamina A skutecznie przeciwdziała nowotworom nabłonków, do których należy większość nowotworów narządów rodnych. Niektóre badania wskazują, że dieta bogata w witaminę A i błonnik zmniejsza też prawdopodo­bieństwo powstania raka jajników. Wiele programów terapii nowotworo­wej zaleca podawanie witaminy A w dużych dawkach. Jednakże wcześniej należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ jej nadmiar groma­dzony jest w organizmie i może osiągnąć poziom toksyczny. Natomiast betakaroten pochodzący wyłącznie z roślin, nawet w dużych ilościach nie jest toksyczny, mimo że często zabarwia skórę na kolor pomarańczowożółty.

 • Witamina C

Witamina C naprawia szkody wyrządzone cząsteczkom przez wolne rodniki, co jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania komórek. Zapobiega też utlenianiu produktów zawierających duże ilości tłuszczu, absorbując wolne rodniki i wydalając je z organizmu. Ponadto stymuluje wytwarzanie w układzie immunologicznym większych ilości związków chemicznych zwalczających wirusy, a także wzmacnia komórki pochła­niające wrogich intruzów. Jest również katalizatorem w procesie tworze­nia „dobrych” prostaglandyn, które, jak się sądzi, hamują wzrost guzów. Niektóre badania wskazują, że witamina C skutecznie zapobiega nowotworom piersi i szyj­ki macicy.

Terapia żywieniowa

Wpływ diety i czynników środowiskowych na rozwój choroby nowo­tworowej najlepiej widać na przykładzie przybyłych do Stanów Zjedno­czonych imigrantów z różnych krajów świata, u których prawdopodo­bieństwo zachorowania na nowotwór staje się takie samo jak w populacji Amerykanów. Na przykład prawdopodobieństwo choroby nowotworowej u przybyszów z Japonii, gdzie częstotliwość występowania raka żołądka jest większa, a raka piersi znacznie mniejsza niż w Stanach Zjednoczo­nych, staje się takie samo jak w Ameryce w przeciągu zaledwie kilku pokoleń.

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań produktów żywno­ściowych pod kątem walki z rakiem i wzmocnienia układu immunolo­gicznego. Badano w szczególności zdolność produktów żywnościowych do eliminowania wolnych rodników oraz zdolność do usuwania substan­cji rakotwórczych z organizmu. Ogólnie mówiąc, dla utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz zmniejszenia ryzyka powstania nowotworu zalecana jest dieta o niskiej zawartości tłuszczu, soli i cukru rafinowanego, bo­gata w świeże owoce obfitujące w błonnik oraz warzywa i nie oczy­szczone ziarna.

Kiedyś uważano, że ryzyko powstania raka piersi zwiększa dieta wysokotłuszczowa, obecnie jednak panuje przekonanie, że czynnikami ryzyka jest: spożywanie nadmiernej ilości kalorii oraz otyłość. Ciężar ciała przekraczający o 40 procent zalecaną wagę dodatkowo zwiększa niebezpieczeństwo rozwoju raka piersi, jajników i macicy. A więc istnieje jeszcze jeden powód, dla którego należy uzupełnić dietę błonnikiem i ograniczyć tłuszcze.

Jedzenie owoców i warzyw, jak również nie oczyszczonych ziaren, ma jeszcze jedną zaletę. W mięsie zwierzęcym, które spożywamy jako źródło białka, znajdują się antybiotyki, hormony i toksyny, z kolei produkty roślinne często zawierają duże ilości pestycydów i różnorodnych dodat­ków chemicznych. Każdy rodzaj substancji toksycznych wprowadzany do organizmu może mieć szkodliwe działanie i doprowadzić do powsta­nia choroby. Jednym ze sposobów zmniejszenia szkodliwego wpływu toksyn na nasze zdrowie jest szybkie ich usuwanie. Owoce, warzywa i nie oczyszczone ziarna pomagają wydalić resztki pokarmowe kilkakrot­nie szybciej niż produkty nie zawierające błonnika.

Stymulując przemianę metaboliczną w wątrobie i dbając o dobry stan tego narządu, można wpłynąć na szybkie przetwarzanie i usuwanie toksyn z krwi, i w ten sposób zahamować też rozwój guzów pochodzenia estrogennego, ponieważ to właśnie wątroba odpowiada za rozpad estro­genu. Przeciążona wątroba nie jest w stanie wydajnie przetwarzać tego hormonu, a wówczas jego nadmiar zalega w organizmie, wywołując mnóstwo schorzeń, między innymi nowotwory.

Innym sposobem zminimalizowania ryzyka powstania lub postępu nowotworu jest włączenie do diety antyutleniaczy. Substancje rakotwór­cze spożywamy w zasadzie każdego dnia, znajdują się one bowiem w każdym pożywieniu. Wyniki badań przeprowadzonych w latach osiemdziesiątych wskazują, że wszystkie produkty roślinne zawierają niewielkie ich ilości. Nie chorujemy na raka tylko dlatego, że rośliny zawierają także antyutleniacze. Związki te zapobiegają niszczącym skut­kom działania wolnych rodników, które, jak wiemy, uszkadzają zdrowe komórki, doprowadzając nierzadko do powstania choroby. Właśnie dla­tego jedzenie owoców i warzyw zawierających te związki może mieć dla nas tak zbawienne skutki.

Witaminy i związki mineralne odgrywają szcze­gólną rolę w profilaktyce nowotworowej. Niektóre atakują i neutralizują cząsteczki wolnych rodników; inne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Każdy składnik odżywczy odgrywa swoją rolę w zapobieganiu wpływowi szkodliwych czynni­ków, dlatego też, by zapewnić odpowiednią ochronę, ważne jest spo­żywanie produktów o dużej ich zawartości. Pamiętajmy też, że ograni­czenie ilości tłuszczów nasyconych zapobiega szkodom, które mogą wyrządzić wolne rodniki. Niektóre badania wskazują, że wolne rodniki powstają również w wyniku reakcji tłuszczów wielonienasyconych z tle­nem. Dopóki wyniki badań nie określą tego w sposób jednoznaczny, większość żywieniowców zaleca, by tłuszcze dostarczały jedynie 30 pro­cent całkowitej liczby kalorii, z czego po jednej trzeciej z każdej z poszczególnych grup, tj. tłuszczów wielonienasyconych, jednonienasyconych i nasyconych. Pacjentom z chorobą nowotworową zaleca się, aby dzienne dawki kalorii dostarczane przez tłuszcze stanowiły nawet mniej niż 10 procent.

Medytacja

Medytacja, stan wyciszonej świadomości, wchodzi w skład wie­lu programów leczenia choroby nowotworowej. Metoda ta pomaga osiągnąć stan głębokiej fizjologicznej i emocjonalnej relaksacji, który jest podstawowym czynnikiem w procesie odtworzenia zdolności organi­zmu do samoleczenia. Medytowanie daje możliwość wyciszenia umysłu w okresach stresu emocjonalnego, towarzyszącego chorobie nowotworo­wej, oddziałującej na wszystkie aspekty życia chorego. Skupienie się na cierpieniu może znacznie ograniczyć zdolność organizmu do samolecze­nia. Wyciszając umysł podczas medytacji, można usunąć niepokoje związane z chorobą, określić potrzeby emocjonalne i fizyczne oraz od­tworzyć stan równowagi. Aby się zrelaksować, zaleca się medytację dwa razy dziennie. Jeżeli doświad­czasz ogromnego dyskomfortu, obserwuj swoje myśli związane z bólem i staraj się je od siebie odsuwać. Może się okazać, że regularnie stosowa­na medytacja nie tylko otworzy przed tobą nowe perspektywy, ale także ułatwi codzienne życie.

Masaż

Masaż jest cenną metodą leczniczą stosowaną w wielu holistycz­nych programach terapii nowotworowej. Oprócz kojącego działania daje poczucie pewności siebie i przywraca stan akceptacji, szczególnie gdy inwazyjne metody leczenia, takie jak zabieg chirurgiczny lub radio­terapia, wywołują uczucie niechęci lub wstręt do własnego ciała. Masaż daje poczucie wewnętrznej integracji. Może też uaktywnić układ limfatyczny, wolniej funkcjonujący w wyniku stosowania chemo- lub radioterapii

Masaż rozgrzewający rozluźnia tkankę i odpręża ciało, dostarczając zarazem wielu innych korzyści. Radzimy poprosić bliską osobę o prze­czytanie podanych wskazówek i zaaplikowanie ci tej doskonałej metody.

Masaż może być stosowany wraz z dowolną terapią alternatywną, często bywa łączony z akupresurą, aromaterapią i chiro­praktyka.