Wstęp

W dzisiejszym świecie kobiety muszą godzić wiele ról. Zajmują się domem i pracują zawodowo. Są menedżerami, psychologami, lekarzami czy sportowcami, ale nigdy nie przestają być matkami. I choć wydaje im się, że dysponują niewyczerpanymi zasobami energii, muszą pamiętać, by nie zaniedbywać swoich osobistych potrzeb – przepracowując się, niewłaściwie odżywiając, niedosypiając i rezygnując z przyjemności.

To wszystko niekorzystnie wpływa na ciało i umysł, prowadzi do naruszenia równowagi w całym organizmie, zwiększając tym samym jego podatność na choroby.

Dążenie do zachowania w życiu równowagi nie jest czymś nowym – mędrcy od stuleci podkreślali wagę tej zasady. Na niej też opiera się naturalna medycyna.

Zakłada ona, że organizm człowieka wykazuje właściwości autoterapeutyczne, a zdolność tę wzmacnia w sposób istotny zachowanie równo­wagi w wielu aspektach życia – duchowego, emocjonalnego, fizycznego i psychicznego. W ostatnich latach medycyna naturalna cieszy się coraz większą popularnością, głównie ze względu na indywidualne podejście do pacjenta i skupienie się na profilaktyce. W odróżnieniu od medycyny konwencjonalnej, w której stosowane jest leczenie objawowe, medycyna naturalna dostosowuje terapię do osobistych potrzeb pacjenta, w myśl zasady, że każdy choruje inaczej. Ale najważniejszą jej zaletą jest to, że ma ona charakter zapobiegawczy – włączając metody terapii natural­nych do codziennego rozkładu zajęć można korygować stan zachwiania równowagi w organizmie, zanim przerodzi się on w chorobę. I choć przywykliśmy myśleć o leczeniu dopiero wtedy, gdy choroba już nas „dopad­nie”, musimy stale mieć na uwadze, że medycyna naturalna proponuje metody leczenia na tyle łagodne, że mogą stać się elementem codzien­nych zajęć, dzień po dniu wzmacniając organizm. Regularnie stosowane terapie naturalne, takie jak odpowiednia dieta, ćwiczenia gimnastyczne, medytacja i joga, mogą poprawić zdrowie fizyczne i emocjonalne, a także zwiększyć odporność na choroby. Są one w równym stopniu zapobie­gawcze, co lecznicze.

Ponieważ takie podejście wymaga aktywnego udziału pacjenta w pro­cesie leczenia, dobrze jest uzyskać jak najobszerniejszą wiedzę na temat własnego stanu zdrowia.

Z serwisu dowiesz się:

  • W jaki sposób psychoterapia może skutecznie usunąć niepokoje leżące u podłoża takich chorób, jak przerost błony śluzowej (endometrioza) i mięśniaki macicy.
  • Jaka dieta może złagodzić typowe dolegliwości kobiece, tj. bóle men­struacyjne i nudności towarzyszące ciąży, a nawet usunąć łagodne infekcje narządów rodnych.
  • Jak za pomocą akupresury zlikwidować stan niewielkiego zachwiania równowagi, wywołujący najróżniejsze dolegliwości, od porannych mdłości aż do zapalenia pęcherza moczowego.
  • Kiedy udać się po poradę do chiropraktyka, by wzmocnił nasz układ mięśniowy i kostny, a tym samym złagodził wiele różnorodnych dole­gliwości, m.in. stany zapalne układu kostno-stawowego czy problemy menstruacyjne.
  • Jak przygotować leki ziołowe pomagające przy dolegliwościach związa­nych z wahaniami hormonalnymi w okresie menopauzy, a także łago­dzące działania uboczne konwencjonalnego leczenia choroby nowo­tworowej.
  • Kiedy należy zastosować akupunkturę, by usunąć nierównowagę ener­getyczną, zanim ujawni się ona w postaci problemów zdrowotnych, jak na przykład zapalenie pochwy lub guzy piersi.
  • Jak wykorzystać proste metody relaksacyjne – oddychanie i medyta­cję – w celu zwiększenia odporności organizmu na choroby, m.in. osteoporozę (zrzeszotowienie kości) i chorobę nowotworową.
  • Jakie środki homeopatyczne mogą skutecznie złagodzić dolegliwości powszechnie występujące na przykład w okresie ciąży czy menopauzy.
  • Jakie ćwiczenia gimnastyczne mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania, złagodzić ból i dyskomfort związany ze stanami zapalnymi układu kostno-stawowego oraz problemami mensturacyjnymi.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.